Socialdemokratin

Socialismen som var en del av socialdemokratin går ut på att samhället tillsammans ska ta hand om samhället, att vi gemensamt ska finansiera samhället … Läs mer

Konservatismen

Historiskt sett sedan 1800-talet har konservativa rörelser stått på konungens sida. Konungen har setts som den ultimata beslutsfattande kraften i samh … Läs mer

Odemokratiska ideologier

Utöver de ovan nämnda demokratiska ideologierna och partierna finns det även odemokratiska statsskick, ideologier och partier som styr länder runt om … Läs mer

Diktaturer

Utöver nazism, kommunism och andra mer kända diktaturer finns det fler odemokratiska politiska statsformer, fler rörelser och extrema ideologier samt … Läs mer

Den demokratiska parlamentarismen

I Sverige likt många andra västerländska länder har vi parlamentarismen som den demokratiska politiska statsstrukturen. Parlamentarismen består av fle … Läs mer

Folkvalda representanter

Vem som helst kan väljas som folkrepresentant, dvs. politiker som representerar det parti du röstar på. Dock är det givetvis de etablerade personerna … Läs mer

Liberalismen

Liberalismen står för människans frihet, att befria människan och individen från hinder i samhället, att underlätta och att ge frihet och makt åt indi … Läs mer