Socialismen som var en del av socialdemokratin går ut på att samhället tillsammans ska ta hand om samhället, att vi gemensamt ska finansiera samhället och vår utveckling med skatter. Socialismen liknas ofta vid kommunismen, men ses som en något mildare variant utan den ”ondskefulla totalitära makten” och genomsyrande greppet om samhället. Socialismen ses ofta mer som en överstatlig politisk styrelseform som centraliserar och inte ger någon frihet åt individen, lite som en motsats till liberalismen.

Socialdemokratin (S) har alltid stått på arbetarens sida, och heter egentligen Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP). Det var socialdemokraterna som blev det första partiet med särskilt fokus för arbetarna, det första arbetarpartiet. Solidaritet är också en pelare, att vi ska tillsammans hjälpa varandra och gå framåt, ge stöd åt dem som behöver det i samhället. Partiet slogs för bättre villkor för arbetaren, bättre arbetsförhållanden. Socialdemokratin står också för en gemensamt finansierad välfärd, att alla medborgare i Sverige bidrar med skatter (ofta högre procentsats än andra partier) som används för att utveckla samhället, ge stöd åt dem som har det sämre ställt. De rika menas också behöva bidra med mer skatt procentuellt än dem som tjänar mindre, att de förmögna ska hjälpa till mer än andra är ett punkt som varit omdebatterad i alla år.

Partiets politik står för värden vi tar för givna i Sverige idag, såsom demokrati, jämlikhet och religionsfrihet. Likt många andra partier är dessa individfrihetsvärden en självklarhet, något som ett parti idag inte kan röra, flera rättigheter som yttrandefriheten finns i grundlagen. Alla partier som inte står för grundläggande demokratiska värden finns idag inte i Riksdagen, men dessa alternativ går att rösta på. T.ex. nazistiska partier står inte för demokratiska värden men finns ändå representerade som valbart röstalternativ vid val, detta är särskilt känsligt i en demokrati som Sverige, ska man tillåta odemokratiska partier eller inte?

I Sverige är det främst Socialdemokraterna (S) som fört socialdemokratins principer historiskt sett. Idag är de flesta partierna för en allmän välfärd, vilket inte var fallet förr, varför skulle de rika bekosta hjälp åt de dåligt ställda? Förr såg man klasskillnaderna som Guds ordning, det var meningen att vissa skulle leva fattigt medans andra hade det bättre, ansågs det. Socialdemokraterna har suttit vid makten mest under 1900-talet av alla partier och därmed fått igenom sin politik och till stor del skapat det samhälle vi har idag; välfärdsstaten finansierad av skattepengar, där de rika bidrar med mer. Men partier som Vänsterpartiet (V) står också för socialdemokratiska principer, men ännu mer centraliserat, dvs. med mer fokus på statligt engagemang och auktoritet. Vänsterpartiet står för en högre nivå av överstatlighet än socialdemokraterna, de vill till exempel inte ha vinster i välfärden alls och de vill ha vissa samhällsinstitutioner statliga.