Utöver nazism, kommunism och andra mer kända diktaturer finns det fler odemokratiska politiska statsformer, fler rörelser och extrema ideologier samt andra tolkningar av politik. Dessa har mycket gemensamt med kommunismen och nazismen, vilka är en del av dessa diktaturer, men mer välkända exempel på diktaturer.

  • Enpartidiktaturen tillåter endast ett parti att styra, och förbjuder ofta alla andra i ett försök att tysta all opposition. Dock behålls partistrukturen som en täckmantel av demokrati, att partiet vinner valet och får X antal procent i omröstningarna. Både nazismen och kommunismen förbjöd alla andra partier för att stoppa all slags opposition, för att få en total makt.
  • Militärdiktaturer skapas ofta i samband med en militärkupp mot en tidigare diktator, eller en demokrati eller vilket annat tidigare styre som helst. Anledningen till ett militärt övertagande av makten kan vara maktambitioner eller missnöje med den tidigare ledningen.

Givetvis finns det många fler diktatoriska former, religiösa, kungliga, politiska, osv., något diktaturer har gemensamt är ett ”gisslantagande” av demokratiska principer, att inte tillåta oppositionen att göra vissa saker, att inskränka det egna folkets och andra folks mänskliga rättigheter. Förtryck i olika former mot olika grupper i samhället är något de flesta diktaturer genomför.