Liberalismen står för människans frihet, att befria människan och individen från hinder i samhället, att underlätta och att ge frihet och makt åt individen att göra vad hen vill. Staten och individen ska separeras, individens frihet ska inte begränsas av statens makt, inflytande och dess handlingar. Religionsfriheten är viktig, rätten att vara religiös eller inte, utan att bli diskriminerad eller föredragen framför andra personer just beroende på ens tro. Idag är också rättigheter för andra mindre grupper i samhället viktigt för liberalismen, dessa grupper som ofta diskrimineras för sin sexuella läggning, identifikation, etc., dvs. personer som tillhör hbtq-gruppen. Liberalismens filosofi går ut på förnuft, vilket innebär att vetenskapliga resultat och metodik ska föra samhället framåt samt att politiken kan förändras efter vad som ses som rätt, jämfört med konservatism och socialdemokrati som mer håller fast vid specifika ideologiska principer.

Dagens partier som särskilt associeras med liberalismen är Liberalerna (L), men de flesta partierna är öppna för liberalismens principer. Liberalismen står stort för mänsklig frihet, något som är praxis för politiken och etablissemanget idag. Liberalismen hör inte hemma i diktaturer, eller odemokratiska ideologier och partier, där är det snarare det motsatta, kontroll och ingen frihet som är av betydelse för att stoppa motstånd och bibehålla makten över folket.

I USA kan debatten och skillnaden mellan liberalism och konservatism kanske vara den allra tydligaste som urskiljer skillnaderna mellan de två ideologierna. Demokraterna står för liberalism och förespråkar dess värden, Republikanerna är mer konservativa och deras politik liknar mer den som nämns i avsnittet om konservatism. Politiken i USA är nästan helt splittrat i dessa två partier, en socialistisk eller socialdemokratisk politik saknas jämfört med Sverige, istället är det demokraterna som för mer socialdemokratisk politik, om en ökad välfärd.