Om rösträtt

Rösträtten är i allra högsta grad relevant både i dagens samhälle och ur ett historiskt perspektiv. Idag ser de flesta i västvärlden rösträtt och demokrati som en förutsättning för ett rättvist och välfungerande samhälle. Tittar man historiskt har rösträtten haft … Läs mer

Förbered dig för livet som politiker

Egentligen kan man inte säga att det finns något rätt eller fel sätt att vara på om man är politiker. Det handlar mer om att man måste hitta ett förhållningssätt till hur man ska vara som politiker. Alla gör det … Läs mer

Populism

Populism är med andra ord missnöje, och populistiska partier är missnöjespartier som har ett uttryckt missnöje över en eller flera samhälleliga frågor … Läs mer

Mindre rörelser

Blandningar av dessa ideologier, partier och andra ideologiskt riktade partier utgör andra rörelser som inriktar sig på vissa frågor ännu mer, såsom M … Läs mer

Socialdemokratin

Socialismen som var en del av socialdemokratin går ut på att samhället tillsammans ska ta hand om samhället, att vi gemensamt ska finansiera samhället … Läs mer

Konservatismen

Historiskt sett sedan 1800-talet har konservativa rörelser stått på konungens sida. Konungen har setts som den ultimata beslutsfattande kraften i samh … Läs mer

Liberalismen

Liberalismen står för människans frihet, att befria människan och individen från hinder i samhället, att underlätta och att ge frihet och makt åt indi … Läs mer