Vem som helst kan väljas som folkrepresentant, dvs. politiker som representerar det parti du röstar på. Dock är det givetvis de etablerade personerna och partierna som har flest anhängare och som redan sitter i Riksdagen som får de flesta folkvalda representera då partierna måste passera fyraprocentsspärren. Det är dessa folkvalda politiker som får representera sitt parti, med partiets politik inför folket, det blir deras ansvar att förmedla politiken och vara ansvarig för dess konsekvenser.

Varje kommun har likt Riksdagen också folkvalda representanter, vid omröstningen till Riksdagen varje år får man som väljare välja lokala politiker som ska sitta i ens lokala stadshus och vara med i beslutsfattandet om de lokala förslagen som läggs fram där. Detta eftersom ens röster i ens kommun likt Riksdagen räknas på samma sätt för Riksdagen, men för alla medborgare som tillhör en specifik kommun. Alltså bestäms den enskilda kommunen som har i uppgift att hantera politik och beslut på lokal nivå också av folkets röster, partiets storlek och antal ledamöter i kommunen bestäms av folkets rösters givna andel till partiet. Sveriges kommuner och landsting berättar mer på sin hemsida om vad de förtroendevalda politikerna gör och hur styret ser ut i kommuner.