Blandningar av dessa ideologier, partier och andra ideologiskt riktade partier utgör andra rörelser som inriktar sig på vissa frågor ännu mer, såsom Miljöpartiet (MP) vars hjärtefråga är just miljön. Mindre partier som inte är i Riksdagen som ändå har ett visst stöd är till exempel Feministiskt initiativ (Fi) vars huvudfråga är jämställdheten. Visserligen har till exempel socialdemokratin riktat in sig på de sämre ställda och välfärden, men idag är partiet så pass etablerat att de likt de större etablerade partierna har politik i alla frågor.

Vanligt i världen är också religiösa partier och ideologier, men dessa är inte lika vanliga i Sverige som i andra länder, även om det finns politiker och grupper inom de etablerade partierna som för religiösa ståndpunkter i politiken. Sverige är mer sekulariserat likt flera andra västerländska länder, i andra delar av världen spelar religionen en större roll i politiken, t.ex. i katolska länder och muslimska länder.

Dessa partier inriktar sig inte enbart på en fråga eller ideologi, men har den som huvudgren i sin politik, det är detta område som kännetecknar partiet. När partier förhandlar om makt i till exempel en koalition skapas eventuellt ett kombinerat styre där varje parti främst vill ha sin huvudfråga som sitt största maktutövande i form av en minister i det området, t.ex. skolminister eller miljöminister.