Vägen in till politiken

Att bli politiker kräver inte alltid en hög och lång utbildning som varat under 10 års tid, utan man kan på flera sätt engagera sig i politiken och arbeta sig uppåt på senare håll. För att bli politiker krävs det … Läs mer

Låt personalen vara med och bestämma

När det kommer till att skapa en bra atmosfär bland de anställda så finns det många saker som man ska tänka på. Inte bara är det viktigt att man är en bra chef, man måste också se till att alla … Läs mer

Politikern Thorbjörn Fälldin

I följande text kan du lära dig mer om Thorbjörn Fälldin och den politik som han drev. Om Thorbjörn Fälldin Thorbjörn Fälldin blev historisk inom Centerpartiet, för att han fick ihop så många mandat, än idag jämförs hans meriter med … Läs mer

Rösträtt

En demokrati förutsätter att alla landets egna medborgare har rätt att bestämma sitt lands styre. Att inte kunna välja landets ledare är motsatsen til … Läs mer

Nazismen

Nationalsocialismen vann makt särskilt under 1920-talets Tyskland och framåt. Nazismen är en extrem ideologi sedd till flera faktorer, ideologin är en … Läs mer

Det politiska läget i Sverige

Att det inte finns någon klar vinnare i valet har lett till långa förhandlingar och det har nu gått över en månad utan att Sverige egentligen har någon statsminister. Hur kan det då komma sig att Sverige faktiskt fungerar som … Läs mer

Regeringsvakuum i Sverige, hur påverkar det?

Sverige befinner sig under hösten 2018 när dessa rader skrivs i en rätt ovanlig situation när det gäller regeringsbildningen. Det parlamentariska läget i riksdagen är oklart och svajigt. Det har i nuläget gått över 50 dagar sedan valet till riksdagen. … Läs mer

Den tredelade maktdelningsprincipen

Den tredelade maktfördelningsprincipen är ett sätt att förhindra maktmissbruk och diktatoriska ledarskap. Idén är demokratisk och tillämpas sålunda endast av demokratiska stater och nationer. Att dela upp makten är en gammal idé, men konceptet förädlades av av Charles-Louis de secodant … Läs mer

En politisk fråga som delade partierna

I Sverige så finns det gott om politiska partier men även många olika politiska inriktningar. Det finns även olika förslag och åsikter inom ett och samma parti ibland i vissa frågor. Det finns en del frågor som ibland delar Sverige … Läs mer

Kommunismen

Kommunismen brukar ses som den mest odemokratiska politiska riktningen vänsterut, och i Sverige var Vänsterpartiet (V) tidigare det svenska kommunisti … Läs mer