För politiska partier är det hela tiden frågan om en balansgång mellan att driva en ideologi som de verkligen tror på och att få folkets röster. Utan rösterna går det inte att komma in i riksdagen, och då kan det politiska partiet inte få något inflytande på alla beslut som ska tas. Därför är det smart att hela tiden ta tempen på det politiska klimatet och att ta reda på vad de som röstar prioriterar.

Att göra en opinionsundersökning för sitt politiska parti kan liknas vid att göra en kundundersökning för sitt företag. Vid en kundundersökning kan företaget till exempel ta reda på vad kunderna tycker om de olika tjänsterna och produkterna, hur de uppfattar företaget i sig och vilka förbättringar de önskar. Det är ovärderlig information som kan göra enorm skillnad för företagets framtid. På liknande sätt är det viktigt att ett politiskt parti håller sig a jour med de stora samhällsfrågorna och vad de som röstar förväntar sig av politikerna.

Sanna ideologier eller populism?

I olika länder gäller olika regler för att ett politiskt parti ska få komma in i riksdagen. I Sverige krävs det 4% av rösterna. För att komma upp i den siffran krävs hårt arbete – allt ifrån en väl strukturerad organisation inom partier till kontakt med väljarna, att synas i media och att delta i valdebatter.

Hur gärna ett parti än vill driva vissa frågor extra mycket är det samtidigt viktigt att kunna kompromissa. Där finns dock hela tiden en moralisk fråga: hur mycket kan partiet ge efter utan att förlora sin profil och sin ideologi? Många politiker beskylls för att vända kappan efter vinden, och särskilt missnöjespartier anklagas ofta för populism, det vill säga att de uttrycker åsikter enbart för att samla in röster. Att hitta balansen kan vara svårt, och just därför är det alltid klokt att göra regelbundna undersökningar för att se vad som är viktigt i samhället och vad som har lägre prioritet.