Kommunismen brukar ses som den mest odemokratiska politiska riktningen vänsterut, och i Sverige var Vänsterpartiet (V) tidigare det svenska kommunistiska partiet. Kommunismen har historiskt sett inneburit en total kontroll och makt över samhället. Alla samhällets institutioner centraliseras, och staten avgör allt som handlar om landets utveckling, människors rörelsefrihet med mera.

Kommunismens slagord är makt år folket, att det är folket som har makten, och att det är folkvalda ledare som representerar folkets vilja och åsikter. I själva verket har folket i kommunistiska länder oftast ingen makt alls att påverka styret. Kommunismen förtrycker människors demokratiska rättigheter, vilket ofta innebär i en kommunistisk stat att yttrandefriheten upphör, oppositionella partier förbjuds eller knappt tillåts existera. Kommunismen har ofta en täckmantel av att demokrati egentligen styr landet, något som skett i de flesta kommunistiska staterna, i dagens Kina och i dagens Nordkorea förekommer detta vid varje val. När landets ledare ska väljas görs detta med 100 procent eller nästintill hundra procent av rösterna.

Sovjetunionen skapades i och med den ryska revolutionen som fick landet att gå ur första världskriget 1917. Folket hade fått nog av svält, fattigdom och krig. Revolutionens ledare Vladimir Lenin lovade att ordna dessa saker för folket. Det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet delades i två vid revolutionen, bolsjevikerna som Lenin stod för och mensjevikerna stod för minoriteten. Lenin tog makten med sitt parti och utformade samhället med sin tolkning av kommunismen som bygger på marxismen.

När Josef Stalin tog makten blev Sovjetunionen alltmer en totalitär regim. Under Stalins styre rensades allt motstånd ut, alla oppositioner i alla former förbjöds och togs bort. Andra partier förbjöds, medlemmarna mördades eller straffades med fängelse eller läger, och meningsmotståndare inom egna partiet eller på andra inflytelserika positioner i samhället rensades också ut. Stalinismen innebar en total lojalitet, och en total makt över samhället och samhällets människor, den som motsatte sig regimen bestraffades därefter.

Nordkorea kan liknas vid denna typ av kommunism, i landet råder en total lojalitetsprincip, den som inte följer regimens riktlinjer, är lojal och gör det som de ska, bestraffas med läger eller avrättning. Bara en sak som att se på en utländsk film kan bestraffas med döden. Dock är de tidigare ledarna nästintill framställda som gudar, som fortfarande styr landet trots att dem är döda.

Kina är ett kommunistiskt styrt land som står ut bland de övriga kommunistiska staterna som existerat tidigare, Kina är nämligen det enda land som lyckats med en extrem tillväxt trots sin enpartistat och strikta samhällsutveckling med statligt ägda centraliserade samhällsinstitutioner. Tillväxten har delvis att göra med en frigörelse att låta medborgarna skapa egna företag, industrin och produktionen har stått för en enorm andel av orsaken till Kinas tillväxt, eftersom det är Kinas produkter världen vill köpa, de massproducerade varorna till internationellt konkurrerande priser.