Det är möjligt för vilken svensk som helst att bilda ett parti inom politiken. Det finns inga direkta kravställningar för hur det politiska partiet ska vara strukturerat eller organiserat. Något som det däremot finns krav på är partiets namn. Kraven måste uppfyllas för att partiet ska ha möjlighet att ställa upp i ett val. Alla partier har en partisymbol eller logotyp kopplad till partinamnet. Det är viktigt att ha en bra partisymbol som är genomtänkt. Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en designbyrå Stockholm för att få en riktigt bra partisymbol.

Partisymbolen ska vara partiets ansikte utåt

En designbyrå i Stockholm vet hur en bra logotyp ska designas. Det är svårt som amatör att verkligen lyckas med både utseendet och färger. Framförallt är det svårt att komma på en unik symbol som talar sitt tydliga språk. En lyckad logotyp är lätt att komma ihåg, funkar i alla möjliga kanaler och är unik. Det är en fördel om partisymbolen är enkel och klassisk. Den ska vara lika aktuell nu som om tio år. En riktigt bra logotyp är ett av det bästa sätten att stärka ett varumärkes identitet. Så se det som en investering i partiets framtid att anlita en professionell designbyrå från Stockholm.

Olika möjligheter för partibildning

Ifall du har planer på att skapa ett politiskt parti för att delta i ett val har du flera möjligheter. Det finns möjlighet att välja att partiet ska bli en ideell förening, en icke-formellt sammansatt grupp eller vara en person. Det vanligaste är att ett parti är en ideell förening. Det beror främst på att partiet då är en juridisk person.

Registrera partibeteckningen hos Valmyndigheten

För att kunna delta i ett val måste partiet anmäla sitt tänkta deltagande. Många partier väljer att registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten. Då kan partiet anmäla alla sina kandidater till valet. För att kunna registrera en partibeteckning krävs det att paritet är en juridisk person. När partibeteckningen görs är det bra att tänka på att den inte får ha för många likheter med någon annans partibeteckning. Alla krav som finns på en partibeteckning finns på Valmyndighetens webbsida.