Religiösa diktaturer

Även religiösa odemokratiska diktaturer är vanliga än idag där länder med hög religiositet råder. Detta är historiskt sett den vanligaste formen av po … Läs mer

Nazismen

Nationalsocialismen vann makt särskilt under 1920-talets Tyskland och framåt. Nazismen är en extrem ideologi sedd till flera faktorer, ideologin är en … Läs mer

Kommunismen

Kommunismen brukar ses som den mest odemokratiska politiska riktningen vänsterut, och i Sverige var Vänsterpartiet (V) tidigare det svenska kommunisti … Läs mer

Odemokratiska ideologier

Utöver de ovan nämnda demokratiska ideologierna och partierna finns det även odemokratiska statsskick, ideologier och partier som styr länder runt om … Läs mer

Diktaturer

Utöver nazism, kommunism och andra mer kända diktaturer finns det fler odemokratiska politiska statsformer, fler rörelser och extrema ideologier samt … Läs mer