Politikern Thorbjörn Fälldin

I följande text kan du lära dig mer om Thorbjörn Fälldin och den politik som han drev. Om Thorbjörn Fälldin Thorbjörn Fälldin blev historisk inom Centerpartiet, för att han fick ihop så många mandat, än idag jämförs hans meriter med … Läs mer

Det politiska läget i Sverige

Att det inte finns någon klar vinnare i valet har lett till långa förhandlingar och det har nu gått över en månad utan att Sverige egentligen har någon statsminister. Hur kan det då komma sig att Sverige faktiskt fungerar som … Läs mer

Regeringsvakuum i Sverige, hur påverkar det?

Sverige befinner sig under hösten 2018 när dessa rader skrivs i en rätt ovanlig situation när det gäller regeringsbildningen. Det parlamentariska läget i riksdagen är oklart och svajigt. Det har i nuläget gått över 50 dagar sedan valet till riksdagen. … Läs mer

Den tredelade maktdelningsprincipen

Den tredelade maktfördelningsprincipen är ett sätt att förhindra maktmissbruk och diktatoriska ledarskap. Idén är demokratisk och tillämpas sålunda endast av demokratiska stater och nationer. Att dela upp makten är en gammal idé, men konceptet förädlades av av Charles-Louis de secodant … Läs mer

En politisk fråga som delade partierna

I Sverige så finns det gott om politiska partier men även många olika politiska inriktningar. Det finns även olika förslag och åsikter inom ett och samma parti ibland i vissa frågor. Det finns en del frågor som ibland delar Sverige … Läs mer

Mindre rörelser

Blandningar av dessa ideologier, partier och andra ideologiskt riktade partier utgör andra rörelser som inriktar sig på vissa frågor ännu mer, såsom M … Läs mer

Politiska partier i Sverige i urval

I Sverige finns det gott om politiska partier och i artikeln tittar vi närmare på några av partierna i riksdagen. Partierna tävlar om väljarnas gunst och om makt och inflytande. Vilka som får regera kan avgöra allt från vilka resurser … Läs mer

Socialdemokratin

Socialismen som var en del av socialdemokratin går ut på att samhället tillsammans ska ta hand om samhället, att vi gemensamt ska finansiera samhället … Läs mer

Konservatismen

Historiskt sett sedan 1800-talet har konservativa rörelser stått på konungens sida. Konungen har setts som den ultimata beslutsfattande kraften i samh … Läs mer

Liberalismen

Liberalismen står för människans frihet, att befria människan och individen från hinder i samhället, att underlätta och att ge frihet och makt åt indi … Läs mer