Den tredelade maktfördelningsprincipen är ett sätt att förhindra maktmissbruk och diktatoriska ledarskap. Idén är demokratisk och tillämpas sålunda endast av demokratiska stater och nationer. Att dela upp makten är en gammal idé, men konceptet förädlades av av Charles-Louis de secodant Montesquieu (1689-1755) och idag är det han som är ansiktet utåt för Maktfördelningsprincipen.

Vad är den tredelade maktfördelningsprincipen?

I en stat eller nation finns det alltid en ledande kraft. Det kan vara en president, en regering eller en kung eller drottning. Men för att förhindra att makten stiger till huvudet på dessa människor har man bland annat i Sverige bestämt sig för att dela upp makten. Idén är som tidigare nämnt baserad på Montesquieus koncept. Men självaste grundtanken kan ledas tillbaka till antikens Sokrates och Platon. De tre delarna som Montesquieu dock förespråkade är följande:

Den dömande makten i Sverige är vårt rättsväsende. I Sverige har vi även valt att dela upp den dömande makten i tre:

  • Tingsrätten
  • Hovrätten
  • Högsta domstolen

Att dela upp makten i olika delar är en investering i en trygg och fredlig framtid. Du kan klicka här om du vill investera i en personligt trygg framtid!

Den verkställande makten brukar oftast vara en president eller regering. Det är oftast framröstade och förtroendevalda av folket. I Sverige är den verkställande makten vår rådande regering, med vår statsminister i ledning.

I Sverige har vi ett val vart fjärde år, där en ny regering och statsminister eventuellt röstas fram. Men det är inte bara regeringen som sedan bestämmer hur Sverige ska styras. I riksdagen sitter alla partier som inte kommit med i regeringen, men som fått en mandatplats i riksdagen. Dessa fördelas utefter hur många röster respektive parti fått i procent. Just nu är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som har flest mandatplatser i riksdagen.

Den lagstiftande makten i Sverige är riksdagen. Riksdagen är det beslutande organet i Sveriges statsskick. Den lagstiftande processen är lång i Sverige, anledningen till detta är att de lagar som föreslås är ska prövas ordentligt innan de tillämpas. Sedan har vi såklart våra fyra grundlagar, som sällan prövas på nytt.

Vertikal och horisontell maktdelning

Montesquieus maktfördelningsprincip kallas ofta för en horisontell sådan. Men ibland nämner man även en vertikal. I Sverige ser den ut såhär:

  • Riksdag
  • Landsting
  • Kommun

Varför delar man upp makten?

Montesquieu och hans föregångare såg en fara med att ha en liten klick som bestämmer allt. De ansåg att maktmissbruk skulle kunna uppstå under sådana omständigheter. Och det har vi även sett i historian. När diktaturer uppstår sker de värsta mänskliga övertrampen och därför är det viktigt att värna om demokratiska principer. Att dela upp makten sätter käppar i hjulen för de med egoistiska mål. Det förhindrar även att omedvetet övertag sker.