I Sverige så finns det gott om politiska partier men även många olika politiska inriktningar. Det finns även olika förslag och åsikter inom ett och samma parti ibland i vissa frågor. Det finns en del frågor som ibland delar Sverige och där det kan finnas olika åsikter som delar partierna även inom själva blocken av partier som finns. Ibland kan åsikterna även gå isär inom ett och samma parti. Ett exempel på en sådan fråga längre tillbaka i tiden är frågan om kärnkraftens framtid i Sverige.

Många hade olika åsikter om hur framtiden för kärnkraften skulle vara och frågan växte i betydelse mycket vilket bland annat Centerpartiet, som var ett borgerligt parti med rötterna i böndernas Sverige, växte mycket på grund av. Centerpartiet var på 1970-talet ett parti som var lite annorlunda än dagens Centerpartiet, men partiet hade ändå ungefär samma grundläggande inställning även om de var tydligare ett parti för landsbygden. Än idag så är Centerpartiet ett parti som är för så kallad decentralisering, alltså att man flyttar makt och beslut bort från statlig nivå och närmare den lokala befolkningen på främst kommunal nivå.

Eftersom Centerpartiet var emot kärnkraften på den tiden under 1970-talets dagar så vann de mycket röster i just den frågan och det var allt från välavlönade tandläkare med höga löner till människor som jobbade med mer typiska arbetaryrken som bilmekaniker som lockades av Centerpartiets inställning och tydliga ställningstagande mot kärnkraft.

Det fanns även andra partier som var mer tydligt för kärnkraft som till exempel högerpartiet Moderaterna som var ett mer konservativt parti vad gäller deras inställning till det politiska läget på ett mer ideologiskt plan. Moderaterna ville utöka kärnkraften.

Ett parti som var oerhört stort på denna tid jämfört med idag var Socialdemokraterna. På den tiden var Socialdemokraterna ofta ett parti som fick över 40 procent i valen, som alltså hölls så ofta som vart tredje år fram till och med år 1994. Numera så får de vara nöjda om de får mer än 30 procent, vilket är en siffra som de har legat på och omkring under de senaste valen år 2010, år 2014 och år 2018. Socialdemokraterna var ett stort parti med olika åsikter inom själva partiet inom just frågan om kärnkraften i Sverige och det var kanske en av anledningarna till att man i början av 1980 anordnade en folkomröstning i Sverige. Dock så var folkomröstningen endast rådgivande till sin karaktär så partierna var inte bundna av att följa resultatet.

I folkomröstningen så fanns inte ett tydligt alternativ för eller emot utan i stället så kunde väljarna rösta på en av tre olika linjer, vilket gjorde att folkomröstningen blev lite rörig och att det inte blev helt enkelt att tolka resultatet av folkomröstningen för riksdagen, men de nådde fram till att man borde avveckla kärnkraften senast år 2010. Men så blev det inte och när vi nu är framme vid år 2018 i kalendrarna så finns det många kärnkraftverk kvar i drift i Sverige. De enda som faktiskt stängdes innan år 2010 var två reaktorer i skånska Barsebäck.