En demokrati förutsätter att alla landets egna medborgare har rätt att bestämma sitt lands styre. Att inte kunna välja landets ledare är motsatsen till en demokratisk parlamentarism. Rösträtten är det som utmärker statsskicket som demokratiskt, det är grundpelaren i en demokrati att kunna influera valet av sina ledare i sitt land. I EU röstar vi länder som är medlemmar också om val till EU parlamentet, vilka som vi vill ska representera Sverige där. Dock är rösträtten begränsad till att vara medborgare i landet som har folkomröstning samt att man måste ha nått en viss ålder (18 i Sverige).

Vid Riksdagsvalet får varje svensk medborgare välja bland samtliga partier som finns, oavsett vilket parti man röstar på. Det är anonymt. I särskilda vallokaler får man utan andras insikt rösta på det parti och de politiker man vill ska sitta i Riksdagen. Ingen får se vilka partier och politiker man som medborgare röstar på. Folkets röst representeras efter valet av de politiker som fått flest röster. Antal politiker för ett parti som kommer in i kommun och Riksdag bestäms efter andelen partiet fått bland folkets totala mängd röster bland de övriga partiernas andelar. På riksdagens hemsida kan du läsa mer utförligt om rösträtten och dess historia i Sverige.