Nationalsocialismen vann makt särskilt under 1920-talets Tyskland och framåt. Nazismen är en extrem ideologi sedd till flera faktorer, ideologin är en totalitär ultranationalistisk politik som är ute efter att förgöra allt motstånd, alla som står i vägen för nazismen räknas som fiender. Alla oppositionella grupper, politiker, andra människor samt raser som motsatte sig nazisterna eller deras idéer och intressen kom efter nazisternas maktövertagande 1933 att fängslas, sättas i koncentrationsläger eller till och med mördas.

Likt många andra samtida nationalistiska (extrema) ideologier prioriterade den det egna folket (ofta ”egna rasen”) framför andra. En central del av nazismen är rasfrågan som du kan läsa mer om på Levande historias hemsida, rasfrågan var idén och pseudovetenskapen att ens folks ”ras” är överordnat andra ”raser”. Denna rashierarki grundades med pseudovetenskap som på detta sätt hjälpte till att legitimera nazisternas påståenden om att den egna rasen var överlägsen de andra. Nazisternas rashierarkin delade in mänskligheten i en rangordning, med de ”renrasiga” arierna överst, dvs. tyskar som inte har blod från släktingar med andra ”raser”. Längre ner i hierarkin kommer slaverna, folket i öst som enligt nazisterna skulle tjäna det tyska folket som skulle breda ut sig över öst för ökad area för sitt folk. Längst ner i hierarkin fanns judarna som nazisterna menade var omänskliga, omoraliska och en fiende mot Tyskland och världen. Nazisterna gjorde det till sin gärning att mot slutet och mitten av det andra världskriget utrota judarna för att göra världen en tjänst såsom de såg det. Judarna har varit förföljda i alla tider, och nazisterna tog ett steg längre och försökte utrota dem i en industriell skala. Nazisterna hade ambitionen att styra stora delar av världen, att erövra den och ”befria” länder från vad nazismen såg som fientliga och underlägsna ledare, kulturer och folk.

Olikt många andra extrema odemokratiska ideologier, valdes nazisterna i 1930-talets Tyskland på ett demokratiskt sätt. De första försöken till att ta makten lyckades inte, nazisterna försökte med propaganda och med att få makt genom skräck och våld mot oppositionella partier att förbättra sitt resultat. 1933 valdes Hitler till Rikskansler av Tyskland. Det första som hände var att oppositionella partier förbjöds, oppositionella partier förbjöds och alla tankemotståndare till nazismen bestraffades på olika sätt, med fängelse eller koncentrationsläger. Snart inleddes en statlig jakt och pogrom (judeförföljning) mot judarna, statliga lagar gjorde det lagligt att diskriminera judar, att ta deras egendom, att fördriva dem från sina hem ut ur landet, senare till ghetton och slutligen till koncentrations-och dödsläger som var lösningen på ”den judiska frågan” som nazisterna kom på.