Diktaturer

Utöver nazism, kommunism och andra mer kända diktaturer finns det fler odemokratiska politiska statsformer, fler rörelser och extrema ideologier samt … Läs mer

Den demokratiska parlamentarismen

I Sverige likt många andra västerländska länder har vi parlamentarismen som den demokratiska politiska statsstrukturen. Parlamentarismen består av fle … Läs mer

Folkvalda representanter

Vem som helst kan väljas som folkrepresentant, dvs. politiker som representerar det parti du röstar på. Dock är det givetvis de etablerade personerna … Läs mer

Liberalismen

Liberalismen står för människans frihet, att befria människan och individen från hinder i samhället, att underlätta och att ge frihet och makt åt indi … Läs mer