Den tredelade maktdelningsprincipen

Den tredelade maktfördelningsprincipen är ett sätt att förhindra maktmissbruk och diktatoriska ledarskap. Idén är demokratisk och tillämpas sålunda endast av demokratiska stater och nationer. Att dela upp makten är en gammal idé, men konceptet förädlades av av Charles-Louis de secodant … Läs mer

En politisk fråga som delade partierna

I Sverige så finns det gott om politiska partier men även många olika politiska inriktningar. Det finns även olika förslag och åsikter inom ett och samma parti ibland i vissa frågor. Det finns en del frågor som ibland delar Sverige … Läs mer

Kommunismen

Kommunismen brukar ses som den mest odemokratiska politiska riktningen vänsterut, och i Sverige var Vänsterpartiet (V) tidigare det svenska kommunisti … Läs mer

Mindre rörelser

Blandningar av dessa ideologier, partier och andra ideologiskt riktade partier utgör andra rörelser som inriktar sig på vissa frågor ännu mer, såsom M … Läs mer

Politiska partier i Sverige i urval

I Sverige finns det gott om politiska partier och i artikeln tittar vi närmare på några av partierna i riksdagen. Partierna tävlar om väljarnas gunst och om makt och inflytande. Vilka som får regera kan avgöra allt från vilka resurser … Läs mer

Socialdemokratin

Socialismen som var en del av socialdemokratin går ut på att samhället tillsammans ska ta hand om samhället, att vi gemensamt ska finansiera samhället … Läs mer

Konservatismen

Historiskt sett sedan 1800-talet har konservativa rörelser stått på konungens sida. Konungen har setts som den ultimata beslutsfattande kraften i samh … Läs mer

Odemokratiska ideologier

Utöver de ovan nämnda demokratiska ideologierna och partierna finns det även odemokratiska statsskick, ideologier och partier som styr länder runt om … Läs mer

Diktaturer

Utöver nazism, kommunism och andra mer kända diktaturer finns det fler odemokratiska politiska statsformer, fler rörelser och extrema ideologier samt … Läs mer

Den demokratiska parlamentarismen

I Sverige likt många andra västerländska länder har vi parlamentarismen som den demokratiska politiska statsstrukturen. Parlamentarismen består av fle … Läs mer