Anställningar och anställningstrygghet är något som har varit en het fråga under hösten och en konfliktyta i förhandlingarna om regeringsmakten mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Men vad tycker partierna i frågan om anställningar, arbetsrätt och anställningstrygghet? Låt oss nu ta en närmare titt på två av partiernas officiella linjer.

Socialdemokraterna menar att arbetsrätten ska vara stark och att den utgör en naturlig del av vad man brukar kalla för den svenska modellen. De vill, enligt den officiella linjen på deras hemsida, att Sveriges arbetsmarknad ska bjuda på schyssta villkor och trygga jobb för alla arbetande svenskar. Denna ståndpunkt och denna positionering från officiellt håll var något som man gick till val på i riksdagsvalet 2018. Därför kan det kanske bli en svekdebatt om Stefan Löfven skulle gå långt vad gäller att kompromissa med de mer liberala partierna Centerpartiet och Liberalerna.

Socialdemokraterna vill även att fasta anställningar på heltid ska vara en norm på svensk arbetsmarknad. De vill, enligt den officiella linjen, avskaffa allmän visstidsanställning men däremot inte avskaffa möjligheten att anställa på visstid. Skillnaden ligger i att vid allmän visstidsanställning så behöver arbetsgivaren inte motivera varför en visstidsanställning behövs.

Tittar vi istället på Centerpartiets officiella ståndpunkter i frågan om arbetsrätt och anställningstrygghet så är deras ingång i frågan ganska annorlunda. Centerpartiet framhåller på sin hemsida att turordningsreglerna kan göra att människor inte vågar byta arbete, eftersom de hamnar sist i kön på den nya arbetsplatsen när man gör turordningslistor. En turordningslista är en lista som avgör i vilken ordning personal ska sägas upp vid arbetsbrist. Centerpartiet vill att man istället för att utgå från anställningstid ska utgå från kompetens vid uppsägningar som beror på arbetsbrist. Här går alltså en skarp skiljelinje mellan partiernas officiella positioner.

Centerpartiet vill även behålla dagens system med allmän visstidsanställning. Problemet med Centerpartiets position är att det ger en otrygghet när ingen är garanterad att få jobba kvar om det blir nedskärningar. Problemet med Socialdemokraternas politiska ståndpunkt är precis som Centerpartiet påpekar att arbetsmarknaden kan bli mindre rörlig för att folk inte vågar byta jobb. Här finns alltså en målkonflikt mellan en effektiv, liberal arbetsmarknad, och en trygg, låst arbetsmarknad.

En helt annan typ av anställning än allmän visstidsanställning och tillsvidareanställning är en så kallad egenanställning. Vid en egenanställning så kringgår man lagen lite, kan man säga. Det man gör är att man anställs av ett företag formellt och juridiskt, men man letar själv upp egna uppdrag och skickar fakturor precis som om man hade varit egen företagare. Det är en metod att driva eget på utan att behöva skaffa f-skatt och sköta redovisning och bokföring. Det tar företaget där man är ”egenanställd” istället hand om. Marknaden har alltså genom lite smart tänkande, möjliggjort det för personer att driva eget och göra sin grej utan att vara expert på bokföring eller behöva skaffa f-skatt. Värt att tänka på är dock att i a-kassans ögon så är en egenanställning i princip jämställd med ett eget företag, så både om man har f-skatt och om man har egenanställning så kan a-kassan vara något som man inte är berättigad till.