Mindre rörelser

Blandningar av dessa ideologier, partier och andra ideologiskt riktade partier utgör andra rörelser som inriktar sig på vissa frågor ännu mer, såsom M … Läs mer

Socialdemokratin

Socialismen som var en del av socialdemokratin går ut på att samhället tillsammans ska ta hand om samhället, att vi gemensamt ska finansiera samhället … Läs mer

Konservatismen

Historiskt sett sedan 1800-talet har konservativa rörelser stått på konungens sida. Konungen har setts som den ultimata beslutsfattande kraften i samh … Läs mer

Liberalismen

Liberalismen står för människans frihet, att befria människan och individen från hinder i samhället, att underlätta och att ge frihet och makt åt indi … Läs mer