Riksdagen är den beslutsfattande institutionen i Sverige och inom parlamentarismen, det är här alla förslag röstas igenom av alla sittande partiers folkvalda representanter. Alla partier får vid Riksdagsvalen var fjärde år en andel som beslutas av alla svenska medborgare, denna andel bestämmer hur många platser (mandat) varje parti får efter valet. Idag har kungen endast en symbolisk funktion i Sveriges parlamentarism och inte någon verklig makt att bestämma över landet. Kungahusets hemsida skildrar konungens sysslor, vad som inbegrips i hans nationella och internationella uppgifter, såsom att öppna Riksdagen och representera vad Sverige gör nationellt och internationellt.

Riksdagen har också särskilda utskott som är till för att utreda frågor och förslag rörande de motioner (politikers förslag till Riksdagen) samt de prepositioner (regeringens förslag till Riksdagen) som förs fram i Riksdagen. Det finns flera utskott för flera olika områden och de som bemannar dessa är politiker som representerar sitt egna parti i vissa frågor, som banko- lagutskotten där partiets politiker med finansiell position sitter.

Riksdagen har 349 ledamöter (mandat) som väljs vid varje val, andelen mandat ett parti får bestäms utifrån partiets andelar av rösterna som det får av folket totala mängd röster. Valet av partier och mandat görs var fjärde år i Sverige, alla svenska medborgare får rösta oavsett om man bor i Sverige eller utomlands.