Historiskt sett sedan 1800-talet har konservativa rörelser stått på konungens sida. Konungen har setts som den ultimata beslutsfattande kraften i samhället, och de konservativa, historiskt sett de adliga under kungen som nästa nivå under konungen med högt inflytande i samhället. De konservativa såg samhället som en kropp, att folket och arbetarna är kroppen som gör landets arbete, medans konungen är kroppens huvud som styr kroppen (landet) framåt.

Konservatismen ser det viktiga i vad vi har varit med om som bra erfarenheter, de bra bitarna av vår historia är något som vi bör se som bra erfarenheter och utgå ifrån. Konservatismen värnar också om vår kultur och våra traditioner som ses som viktiga, bland annat det kristna arvet med kristna värderingar är något som bör bevaras.p>

Dagens partier som särskilt associeras med konservatismen (som motsvarar dagens högerpolitik) är Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD). Moderaterna har fört politik om att sänka skatter och låta folket tjäna mer utan att staten tar en lika stor bit av skatten som Socialdemokratin förutsätter i sin politik. Moderaterna är också i större grad för en privatiserad marknad för flera av samhällets institutioner, såsom sjukvård, skola och apotek. Moderaterna har historiskt sett varit det största högerpartiet och varit den främsta motståndaren mot Socialdemokraterna. Moderaterna har också varit ledare för Alliansen, en koalition som existerat sedan 2006, sedan Persson regeringen avgick och Reinfeldt regeringen tog makten. Koalitionen består än idag av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna har mycket i sin plitik som värnar om kristna värden, eller kommer ifrån kristna värden, att vi bör bevara dessa i samhället. Partiets kärnfrågor berör sjukvården, företagsfrågor, familjen och äldreomsorgen. Sverigedemokraterna har också flera konservativa värden i sin politik, nationen och folket prioriteras högt, kristna värden anses vara ett bra föredöme, tradition och nationell anda likaså i politiken. Idag är Sverigedemokraterna det tredje största partiet, och har en så kallad vågmästarroll, dvs. de har en makt att avgöra utkomsten av beslut i Riksdagen mellan de två blocken, de rödgröna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) och Alliansen, när dessa två block tycker olika i frågor. Detta eftersom inget block har över 50 procent av platserna i Riksdagen, och Sverigedemokraterna har tillräckligt med platser för att i vissa sammanhang, kunna avgöra vad som beslutas i omröstningar.